Contact Us
  
  United Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.
  No.110,Xin Tang Residents Group,Tai Shui Kang Community,Guanlan St.,Bao An Dist,Shen   zhen,Guang Dong,China
  Tel : +86-755-28055165
  Fax : +86-755-28055164
  E-Mail : dennis@united-frt.com
  Map :